PROGRAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT “SEHARI BERSAMA UNIVERSITI UTARA MALAYSIA”

PROGRAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT “SEHARI BERSAMA UNIVERSITI UTARA MALAYSIA”

KOTA KINABALU, SABAH (13 JULAI 2018) : JUMAAT, Universiti Utara Malaysia bekerjasama dengan kerajaan negeri Sabah telah menganjurkan satu program pembangunan masyarakat dengan tajuk Sehari Bersama Universiti Utara Malaysia bertempat di Dewan Mini Teater Yun Hamdan, Bangunan Yayasan Sabah. Turut hadir dalam program ini En. Mazuan bin Roslan (Pegawai Geosains C44) mewakili JMG Sabah.

Maz1

Maz2 

 

Written by : Suriani Ramlee