MESYUARAT JAWATANKUASA PENYEDIAAN DOKUMEN SEBUTHARGA DAN PENYEDIAAN PROJEK PENYELENGGARAN PEJABAT JMG SABAH TAHUN 2021

MESYUARAT JAWATANKUASA PENYEDIAAN DOKUMEN SEBUTHARGA DAN PENYEDIAAN PROJEK PENYELENGGARAN PEJABAT JMG SABAH TAHUN 2021

KUNDASANG (26 - 29 MAC 2021) : Satu pasukan jawatankuasa yang dilantik telah mengadakan mesyuarat pertama di Celyn Hotel, Kundasang bagi menyiapkan dokumen sebut harga projek selenggara pejabat tahun 2021.  Turut dijemput ke mesyuarat iaitu En. Webster Wong (Timbalan Pengarah Sumber Mineral, JMG Sabah) dan Dr. Frederick Francis Tating (Timbalan Pengarah Geosains, JMG Sabah).  Ahli Jawatankuasa yang dipilih adalah mewakili setiap unit dalam jabatan.

AJK diketuai oleh ChM. Dr. Morius Bantas (Timbalan Pengarah Makmal, JMG Sabah), akan merangka dan menyiapkan 2 buat dokumen sebut harga iaitu CIDB Gred G2 Kategori ‘B’ & ‘C’ iaitu Kerja-Kerja Penyelenggaraan Dan Pembaikan Pagar Keselamatan Pejabat Serta Kerja-Kerja Yang Berkaitan di Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia, Sabah yang dijangka siap dalam tempoh 4 bulan dan CIDB Gred G1 Kategori ‘B’& ‘ME’ bagi Kerja-Kerja Penyelenggaran Dan Pembaikan Pejabat Blok Api-Api Serta Kerja-Kerja Yang Berkaitan di Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia, Sabah yang dijangka siap dalam tempoh 3 bulan.  Namun, penyiapan kerja-kerja ini adalah tertakluk pada arahan dari masa ke semasa SOP PKP Covid19 Kerajaan Negeri Sabah.

Dengan adanya projek-projek selenggara dan naiktaraf seperti ini dapatlah menjamin keselamatan kawasan pejabat dengan lebih cekap disamping keselamatan dan kebajikan kakitangan warga JMG Sabah itu sendiri.

KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DAN PEMBAIKAN PAGAR KESELAMATAN PEJABAT SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI JABATAN MINERAL DAN GEOSAINS MALAYSIA, SABAH

KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DAN PEMBAIKAN PAGAR KESELAMATAN PEJABAT SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI JABATAN MINERAL DAN GEOSAINS MALAYSIA, SABAH

KOTA KINABALU (OKTOBER 2021) : JMG Sabah telah siap menjalankan kerja-kerja membuat penyelenggaraan dan pembaikan semula ke atas struktur pagar keselamatan termasuk pintu pagar utama dan pintu pagar belakang di sepanjang kawasan pejabat di Jabatan Mineral dan Geosains Kota Kinabalu, Sabah.  Pagar keselamatan di sepanjang kawasan pejabat JMG Sabah telahpun dibina sejak tahun 1980-an lagi. Kali terakhir penyelenggaraan dibuat ke atas pagar keselamatan tersebut pada  tahun 2006 dengan menggunakan peruntukan dari pejabat Jabatan Pembangunan Persekutuan Sabah.

Penyelenggaraan dan pembaikan struktur pagar keselamatan ini adalah menjadi keutamaan jabatan pada tahun 2021 memandangkan keadaan pagar tersebut telahpun uzur dan banyak yang koyak. Ini memudahkan pencerobohan dilakukan dimana telah terjadinya satu kes kecurian pada pejabat JMG Sabah pada 31 Mac 2020 yang telah mengakibatkan kehilangan aset-aset kerajaan.  Kerja-kerja ini telah mengambil masa selama 4 bulan 2 minggu dan telah siap pada penghujung bulan Oktober 2021 yang lalu. 

Diharap kerja-kerja seperti ini akan terus diberi perhatian terutama bangunan-bangunan cawangan JMG yang sudah semakin uzur dan merbahaya kepada kakitangan.  Pihak Pengurusan berterima kasih kepada jawatankuasa penyelenggaran yang telah dilantik kerana menyiapkan dokumen sebut harga dan memantau pelaksanaan projek tersebut sehingga siap sepenuhnya.

KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DAN PEMBAIKAN PEJABAT BLOK API-API SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI JABATAN MINERAL DAN GEOSAINS MALAYSIA, SABAH

KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DAN PEMBAIKAN PEJABAT BLOK API-API SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI JABATAN MINERAL DAN GEOSAINS MALAYSIA, SABAH

KOTA KINABALU (OKTOBER 2021) : JMG Sabah telah siap menjalankan kerja-kerja menyelenggara pendawaian dan menaiktaraf Makmal Min & Pet, Stor batuan serta ruang Muzium di Blok Api-Api, Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia, Sabah beserta kelengkapan dan lain-lain kemudahan untuk mewujudkan tempat kerja yang selamat serta mampu menampung kekurangan ruang pejabat yang sedia ada. Sebab-sebab diperlukan adalah kerana Bangunan Blok Api-Api yang telah dibina sejak tahun 1960-an ini semakin usang dan tidak lagi selesa untuk diduduki. Pada masa ini, Blok Api-Api menempatkan kakitangan dari Unit Geosains (Aktiviti Pemetaan), Muzium Geologi serta Makmal Mineralogi dan Petrografi.  Kerja-kerja ini telah mengambil masa selama 3 bulan dan telah siap pada penghujung bulan Oktober 2021 yang lalu. 

Diharap kerja-kerja seperti ini akan terus diberi perhatian terutama bangunan-bangunan cawangan JMG yang semakin uzur dan marbahaya kepada kakitangan itu sendiri.  Jabatan berterima kasih kepada jawatankuasa penyelenggaran yang telah dilantik dalam menyiapkan dokumen sebut harga dan memantau pelaksanaan projek tersebut sehingga siap sepenuhnya.

MAJLIS PERASMIAN PENYERAHAN PROJEK PENCARIAN INOVASI BERASASKAN BEKALAN AIR BERSIH DI KAMPUNG SAPATALANG, PITAS, SABAH

MAJLIS PERASMIAN PENYERAHAN PROJEK PENCARIAN INOVASI BERASASKAN BEKALAN AIR BERSIH DI KAMPUNG SAPATALANG, PITAS, SABAH

PITAS (AHAD, 21 NOVEMBER 2021) : Tirai majlis dibuka oleh Ybhg. Prof. Datuk ChM. Ts. Taufiq Yap Yun Hin (Naib Canselor Universiti Malaysia Sabah, UMS), ikuti ucapan daripada  YBrs. Puan Sharmila Mohammed Salleh (Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Inovasi Malaysia, YIM), YB. Tuan Harun bin Durabi (ADUN N2 Bengkoka merangkap Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah).  Majlis dirasmikan oleh YB Dato’ Sri Dr. Adham bin Baba (Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, MOSTI). 

Program MaGRIs merupakan sebuah projek inisiatif Yayasan Inovasi Malaysia yang bermatlamat untuk mempertingkatkan usaha pembangunan dan pengkomersialan inovasi akar umbi yang berpotensi di Malaysia melalui kolaborasi dengan pelbagai pihak seperti kerajaan, industri, masyarakat akar umbi dan golongan muda termasuk menyediakan peluang pembinaan kapasiti kepada pihak-pihak yang terlibat.  Ia merangkumi penyediaan peluang pembinaan kapasiti kepada inovator akar umbi tempatan.  Program ini juga dijalankan adalah untuk mencambah nilai produk inovasi daripada pembangunan prototaip kepada pra-pengkomersialan. 

Objektif MaGRIs adalah menyediakan persekitaran yang kondusif bagi inovator akar umbi yang mempunyai inovasi yang berpotensi untuk dibangunkan dan membimbing mereka untuk menjadi model tauladan kepada masyarakat setempat.  Selain itu, program ini juga ingin merintis jalan baru dalam usaha merangsang aktiviti pengkomersilan akar umbi menjadi aktiviti pengkomersilan arus perdana.  Hal ini dapat membuka peluang kepada inovator akar umbi untuk mempertingkatkan inovasi mereka menuju ekonomi arus perdana.

Inovator Akar Umbi merupakan inovator yang menghasilkan produk atau proses inovatif yang bertujuan untuk memenuhi keperluan asas serta mengatasi kesusahan dan cabaran hidup yang dihadapi.  Inovasi diterajui sendiri oleh komuniti untuk mencapai kelestarian hidup yang sering mengalami kesukaran  untuk berkembang luas ke pasaran yang lain.  Inovasi yang dihasilkan mempunyai potensi yang tinggi untuk dibangunkan ke tahap pra-pengkomersialan dan menjadi model tauladan kepda masyarakat setempat.

Sehubungan itu, projek ini bertujuan untuk membangun dan menaiktaraf sistem bekalan air dari sumber mata air (air bawah tanah) kepada penduduk Kg. Sapatalang, Pitas.  Kampung ini terdiri daripada 52 buah keluarga dan mempunyai sebanyak 40 buah rumah dengan bilangan penduduk seramai 245 orang.  Pada Ketika ini, penduduk mendapat bekalan air graviti dari punca yang berlainan memandangkan rumah-rumah terletak berjauhan di antara satu sama lain.  Bekalan air ini tidak ditapis serta mengalami masalah setiap kali hujan lebat kerana punca air tersumbat.  Projek menaiktaraf dan memasang sistem penapisan air di Kg. Sapatalang, Pitas membantu penduduk mendapat bekalan air yang lebih bersih dari sebelum ini.  Selain itu, punca air dari mata air juga lebih bersih dan kurang gangguan bekalan akibat saluran paip yang tersumbat dengan kelodak dan daun-daun kering.

Ahli Jawatankuasa pelaksana yang terlibat adalah seperti Universiti Malaysia Sabah, Yayasan Inovasi Malaysia, Pusat Kelestarian Libatsama Masyarakat, Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia Sabah, Pejabat Daerah Pitas dan lain-lain yang berkenaan.

En. Eddie Affandy bin Mohd Yusslee merangkap mewakili Tuan Pengarah JMG Sabah telah menghadiri di majlis tersebut.  Dimaklumkan bahawa JMG Sabah (Aktivit Hidrogeologi) telah berkolaborasi dalam melaksanakan kerja-kerja pembinaan sepanjang projek tersebut dijalankan.  JMG Sabah juga telah terlibat secara langsung semasa gimik pelancaran dan pameran didalam majlis tersebut yang diketuai oleh En. Jaineh Linggi (Penolong Pengarah Kanan) dibantu oleh En. Muhammad Haniff bin Hamzah (Penolong Pengarah) daripada Aktiviti Hidrogeologi disamping kakitangan lain iaitu Pn. Normi Adok, En. Ali Akbar bin Amil Hasan, Pn. Besty J.A., Pn. Mary Chew, Pn. Rosita Tan dan En. Fiqria Haziq Ahyai Abdullah.

 

Sumber : Buku Program dan atas lapangan

 

 

 

 

 

 

 

LAWATAN SIAP KERJA PROJEK SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGUJILARI SISTEM PENAPISAN AIR TANAH DALAM KONTENA (CONTAINERIZED GROUNDWATER FILTRATION SYSTEM) DI KOTA BELUD, SABAH

LAWATAN SIAP KERJA PROJEK SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGUJILARI SISTEM PENAPISAN AIR TANAH DALAM KONTENA (CONTAINERIZED GROUNDWATER FILTRATION SYSTEM) DI KOTA BELUD, SABAH

KOTA BELUD (SELASA, 16 NOVEMBER 2021) : Satu lawatan kerja sistem penapisan air bawah tanah ke 3 buah kampung di Kota Belud iaitu Kampung Gaur, Kampung Nahaba dan Kampung Tamu Darat yang telah dihadiri pegawai dari JMG Sabah iaitu En. Jaineh Lingi - Penolong Pengarah Kanan (Ketua Projek), Dr. Frederick Francis Tating (Timbalan Pengarah), En. Muhammad Haniff bin Hamzah dan Pn. Mary Chew (Aktiviti Hidrogeologi) disamping Pn. Rosita Tan, En. Harry Jennyrius Majin dan En. Dharmin bin Muaiyad.  Turut dijemput Unit Pengurusan Fasiliti (UPF) Aset Tak Alih JMG Sabah iaitu Pn. Besty J. A. (PIF-Pegawai Inspektorat Fasiliti) dan Pn. Margaret Stephen Mozimin (PDF-Pegawai Daftar dan Data Fasiliti) bagi pengumpulan data dilapangan. 

Pihak vendor iaitu syarikat Sanflower Trading telah memberikan taklimat ringkas dilapangan sebelum program pentauliahan dijalankan yang telah disaksi oleh ahli JKKK di Kampung Gaur.  Sedikit penerangan dimana sistem ini menggunakan sebanyak 8 papan solar dengan kekuatan 12v – 24v bagi menampung bekalan elektrik dalam dan luar kontena tersebut.