MESYUARAT TEKNIKAL PEMPROSESAN DAN PENTAFSIRAN DATA PROJEK SURVEI MT LAHAD DATU, SABAH DI PULAU PINANG

MESYUARAT TEKNIKAL PEMPROSESAN DAN PENTAFSIRAN DATA PROJEK SURVEI MT LAHAD DATU, SABAH DI PULAU PINANG

BUKIT JAMBUL, PULAU PINANG (17 - 19 OKTOBER 2019) : Seramai dua puluh kakitangan Unit Geofizik dari seluruh cawangan JMG Malaysia telah berkumpul untuk menghadiri mesyuarat teknikal pemprosesan dan pentadbiran data projek Lahad Datu, Sabah di Vistana Hotel, Pulau Pinang yang dipergerusikan oleh Dr. Frederick F. Tating (JMG, Sabah). Objektif mesyuarat adalah untuk membuat pentafsiran atas data yang telah di ambil di tapak projek bersama pihak vendor yang disampaikan oleh Prof. Rosli. Disamping itu, satu penyerahan akhir projek daripada pihak vendor kepada JMG Sabah juga telah dilaksanakan. Mesyuarat telah dibantu dua orang kakitangan (JMG Sabah) sebagai urusetia mesyuarat.

pic penang4

 

pic penang3

 

pic penang2

Written by : BESTY