MESYUARAT TEKNIKAL DAN KERJA LAPANGAN BAGI PEMASANGAN, PENTAULIAHAN DAN UJILARI PERALATAN MAGNETOTELURIK (MT)

MESYUARAT TEKNIKAL DAN KERJA LAPANGAN BAGI PEMASANGAN, PENTAULIAHAN DAN UJILARI PERALATAN MAGNETOTELURIK (MT)

KUNDASANG, SABAH : Satu mesyuarat teknikal dan kerja lapangan bagi pemasangan, pentauliahan dan ujilari peralatan magnetotelurik (MT) telah diadakan di Perkasa Hotel Mt. Kinabalu bermula 18 sehingga 29 Mei 2018. Mesyuarat dipengerusikan oleh En. Abdul Rahim bin Harun.

Tujuan mesyuarat ini adalah untuk membincangkan dan menjalankan kerjalapangan bagi pemasangan, pentauliahan serta pengujilarian sistem peralatan tersebut yang melibatkan cerapan data di sekitar kawasan yang dikenalpasti terdapatnya sesar-sesar aktif Lobou-Lobou dan Mensaban di Kundasang seterusnya kerja-kerja pemprosesan data (MT). Seramai 28 peserta telah hadir dalam mesyuarat tersebut.  Turut hadir dalam pembincangan tersebut adalah dari wakil syarikat pembekal iaitu seramai 5 orang.  Secara keseluruhannya perbincangan berjalan dengan lancar.