Mesyuarat Penyelarasan Projek Sustainable Development Indicators (SDI) Bil. 2/2018

Mesyuarat Penyelarasan Projek Sustainable Development Indicators (SDI) Bil. 2/2018

Satu mesyuarat pemurnian bagi pelaksanaan penarafan kuari di bawah projek Sustainable Development Indicators (SDI) Negeri Kelantan 2017 telah diadakan bertempat di Bilik Mesyuarat Kuarza, JMGSWP pada 07 Jun 2018.