Kursus Radiation Protection Awareness

Kursus Radiation Protection Awareness

Pada tarikh 10 Jun 2015, satu kursus radiation Protection Awareness telah berjaya diadakan di Bahagian perkhidmatan Teknikal dengan kerjasama Unit Pembangunan Sumber Manusia Ibu Pejabat. Dengan bilangan peserta seramai 25 orang dari Perkhidmatan Makmal, Perkhidmatan Geosains dan Pusat Penyelidikan Mineral telah menghadiri kursus tersebut.

Objektif kursus ialah

a. Mematuhi Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984, bagi membolehkan peralatan X-Ray Fluorescence Spectrometry dapat beroperasi secara sah.

b. Memastikan setiap RPO dapat melaksanakan program pengawalan penggunaan sinaran di tempat kerja dengan betul dan dibenarkan oleh LPTA.

c. Memenuhi syarat latihan RPO untuk makmal XRF dan XRD di BPT dan PPM mengikut standard Pengiktirafan Baru dan Pengiktirafan Semula Berdasarkan Kaedah Program Pendidikan Berterusan garis panduaan yang dikeluarkan AELB

d. Memberi pengetahuan asas kepada pengawai berkaitan dengan subjek perlindungan sinaran.

 20150610 092833-horz

 20150610 093513-horz 20150610 092938-horz

 20150610 093032-horz