SESI LATIHAN DAN TOT BAGI PROJEK PEMBAGUNAN MINGEOGIS JMG

SESI LATIHAN DAN TOT BAGI PROJEK PEMBAGUNAN MINGEOGIS JMG
SESI LATIHAN DAN TOT BAGI PROJEK PEMBAGUNAN MINGEOGIS JMG
Sesi latihan telah diadakan pada 10 Julai 2023 bertempat di Ibu Pejabat JMG Putrajaya.
Sesi ini dilaksanakan bertujuan memberi latihan kepada peserta bagi memastikan mereka mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam penggunaan dan pentadbiran sistem yang telah dibangunkan.
Peserta turut diberikan pendedahan kepada elemen konfigurasi sistem, pangkalan data dan pembangunan aplikasi.