SEMINAR ICT (SEMIT) KE-12 NEGERI SABAH 2019 “DIGITAL SECURITY : HOW SAFE IS SAFE?”

SEMINAR ICT (SEMIT) KE-12 NEGERI SABAH 2019 “DIGITAL SECURITY : HOW SAFE IS SAFE?”

KOTA KINABALU, SABAH (03 OKTOBER 2019): KHAMIS, Satu seminar berkaitan ICT Keselamatan anjuran kerjasama Universiti Malaysia Sabah (UMS). Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri (JPKN), Institut Tadbiran Awam Negara Kampus Sabah (INTAN), Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU) dan Lembaga Koko Malaysia (LKM) telah diadakan di Dewan Rental (UMS) pada hari ini.

Baca selanjutnya