MESYUARAT DAN GERAK KERJA PEMANTAPAN PENGURUSAN PEROLEHAN KERJA JABATAN MINERAL DAN GEOSAINS MALAYSIA

MESYUARAT DAN GERAK KERJA PEMANTAPAN PENGURUSAN PEROLEHAN KERJA JABATAN MINERAL DAN GEOSAINS MALAYSIA

Miri, 22 – 25 November 2019 : Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia, Sarawak telah mengadakan Mesyuarat dan Gerak Kerja Pemantapan Pengurusan Perolehan Kerja bertempat Imperial Hotel, Miri, Sarawak.

Tujuan program ini diadakan adalah untuk memberi penerangan mengenai tatacara dan prosedur yang lebih terperinci dan tepat. Kumpulan sasaran utama adalah urusetia sebutharga/jawatankuasa spesifikasi/jawatankuasa penilaian/pegawai projek yang terlibat dengan perolehan kerja. JMG Sabah telah diwakili oleh Encik Eddie Affandy bin Mohd Yusslee (KUPM) dan Pn. Rizidah binti Majawal (PPT). Mesyuarat ini telah berjalan dengan lancar dan jayanya.

PEROLEHAN EDDIE 1