PENYERAHAN TELAGA TIUB KEPADA PENGUSAHA RESORT DAN CSR PESISIR PANTAI DI PULAU LANG TENGAH

PENYERAHAN TELAGA TIUB KEPADA PENGUSAHA RESORT DAN CSR PESISIR PANTAI DI PULAU LANG TENGAH

Pada tahun 2018, pembinaan telaga tiub yang melibatkan kajian geofizik di Pulau Lang Tengah oleh pihak JMG Terengganu telah berjaya disiapkan dengan sempurnanya. Pembinaan telaga tiub ini, melibatkan peruntukkan daripada Dana Amanah Hartanah (RETF) ECERDC bagi Projek Pulau-Pulau Di Kepulauan Negeri Terengganu.

Penyerahan telaga tiub tersebut kepada dua pengusaha resort telah dilakukan oleh pihak JMG Terengganu. Dokumen penyerahan telah disampaikan oleh Encik Mazlan bin Mohammad Zain (Timbalan Pengarah Geosains) kepada pengurus Sari Pacifica Resort & Spa iaitu Encik Steven Ng dan pemilik Summer Bay Resort iaitu Encik Chong Fah Ming. Pihak JMG Terengganu berharap telaga tiub berkenaan akan dapat digunakan untuk memberi manfaat kepada sektor pelancongan di Pulau Lang Tengah.