LAWATAN KUMPULAN MARHABAN DAN MUSLIMAH TAMAN ANDA KE PPM

LAWATAN KUMPULAN MARHABAN DAN MUSLIMAH TAMAN ANDA KE PPM

Pusat Penyelidikan Mineral, Ipoh - 5 September 2019. Satu rombongan kumpulan marhaban dari Taman Anda telah membuat lawatan sambal belajar untuk lebih mengenali lebih dekat lagi bagaimana peranan sumber mineral bumi digunakan dalam kehidupan harian manusia. Taklimat ringkas telah disampaikan oleh Pengarah Kanan PPM iaitu Tuan Aminudin bin Mahmud. Rombongan ini juga telah dibawa melawat Muzium Geologi, JMG.

 

Written by : ezulia