Pesembahan Pelajar Industri

Pesembahan Pelajar Industri

Ipoh, 21 Ogos 2017: Pagi ini telah diadakan sesi Persembahan Pelajar Industri dari pelajar-pelajar Universiti Malaysia Terengganu (UMT) dan Universiti Sains Malaysia (USM) bertempat di Cawangan

Perkhidmatan Makmal, Bahagian Perkhidmatan Teknikal, JMG Ipoh. Dua orang pensyarah dari USM telah hadir bagi menyaksikan persembahan pelajar-pelajar mereka.

Written by : zahar