Taklimat Kesedaran MS ISO 9001:2008 kepada STPM

Satu sesi Taklimat Kesedaran MS ISO 9001:2008 telah dihadiri oleh semua kakitangan Seksyen Teknologi Pemprosesan Mineral (STPM), Pusat Penyelidikan Mineral Ipoh pada 13 Mac 2013 sebagai persiapan STPM menuju kearah MS ISO 9001:2008 untuk ujian-ujian pemprosesan mineralnya. Taklimat ini telah disampaikan oleh penceramah yang juga merupakan Timbalan Wakil Pengurusan ISO PPM iaitu Dr Rohaya binti Othman. Antara kandungan taklimat beliau adalah: 

  •  Memahami kepentingan kualiti
  •  Memahami sejarah dan latarbelakang ISO 9001:2008
  •  Memahami keperluan ISO 9001:2008
  •  Memahami bagaimana untuk melaksanakan sistem yang telah dibangunkan
  •  Persediaan untuk persijilan ISO 9001:2008

Taklimat Kesedaran ISO ini adalah fasa pertama STPM menuju ke arah MS ISO 9001:2008 dan taklimat seterusnya akan disambung pada bulan Jun 2013 yang mana ianya akan lebih menekankan aspek bagaimana ISO ini dapat dilaksana dan dibangunkan di STPM.

Written by : ezulia