SEMINAR PENGKOMERSILAN HASIL R&D PPM

PPM, 29 Mei 2013 – Satu seminar yang dianjurkan oleh PPM bertajuk “Technology Trend For Mineral And Commercialization” telah di adakan pada 29 Mei 2013 bertujuan untuk membuka minda, mendedahkan dan memperkasakan lagi pegawai-pegawai penyelidik di PPM tentang pentingnya hasil-hasil penyelidikan dipaten dan dikomersialkan.  Banyak maklumat telah diperolehi dari penceramah jemputan iaitu Syarikat Norunnuha Sdn Bhd. yang merupakan salah satu Agen Paten yang terdapat di Malaysia.

Baca selanjutnya

KURSUS PENGENDALIAN JENAZAH

PPM, 11 Mei 2013 -  Kursus Pengendalian Jenazah yang telah diadakan di PPM telah berjalan dengan dengan lancar sehingga selesai . Kursus ini dianjurkan oleh Kelab, KSKPPM bertujuan untuk melatih lebih ramai ahli-ahli KSK dan ahli keluarga mereka bagi mengetahui dan memahami dengan lebih jelas tentang pengendalian jenazah demi kebaikan umat Islam keseluruhannya.  Kursus itu mampu melahirkan lebih ramai pengendali jenazah bagi menggantikan generasi sedia ada untuk kebaikan penduduk di taman-taman, kampung-kampung dan juga di daerah-daerah masing-masing. 

Baca selanjutnya

Taklimat Kesedaran MS ISO 9001:2008 kepada STPM

Satu sesi Taklimat Kesedaran MS ISO 9001:2008 telah dihadiri oleh semua kakitangan Seksyen Teknologi Pemprosesan Mineral (STPM), Pusat Penyelidikan Mineral Ipoh pada 13 Mac 2013 sebagai persiapan STPM menuju kearah MS ISO 9001:2008 untuk ujian-ujian pemprosesan mineralnya. Taklimat ini telah disampaikan oleh penceramah yang juga merupakan Timbalan Wakil Pengurusan ISO PPM iaitu Dr Rohaya binti Othman. Antara kandungan taklimat beliau adalah: 

  •  Memahami kepentingan kualiti
  •  Memahami sejarah dan latarbelakang ISO 9001:2008
  •  Memahami keperluan ISO 9001:2008
  •  Memahami bagaimana untuk melaksanakan sistem yang telah dibangunkan
  •  Persediaan untuk persijilan ISO 9001:2008
Baca selanjutnya