Majlis Peluncuran Projek SDG ESG Sektor Mineral Negara, Pembangunan Skim Pensijilan Kemampanan bagi Industri Perlombongan dan Pengkuarian di Malaysia.

Majlis Peluncuran Projek SDG ESG Sektor Mineral Negara, Pembangunan Skim Pensijilan Kemampanan bagi Industri Perlombongan dan Pengkuarian di Malaysia.

Majlis Peluncuran Projek SDG ESG Sektor Mineral Negara, Pembangunan Skim Pensijilan Kemampanan bagi Industri Perlombongan dan Pengkuarian di Malaysia.

YBhg. Datuk Haji P. Geol. Zamri bin Ramli telah menyempurnakan Majlis Peluncuran Projek SDG ESG Sektor Mineral Negara, Pembangunan Skim Pensijilan Kemampanan bagi Industri Perlombongan dan Pengkuarian di Malaysia.
 
Projek ini julung kali dijalankan dan menyasarkan kemajuan mengurus tadbir industri perlombongan, pengkuarian dan pemprosesan mineral melalui pembangunan mekanisma pensijilan mampan industri yang berteraskan kepada prinsip SDG dan inisiatif ESG. Projek ini akan dilaksanakan dalam tempoh tiga (3) tahun sehingga tahun 2026, selain perancangan jangka masa sederhana dan panjang turut telah tersedia.
 
Terdahulu dalam majlis yang sama, pengenalan kepada Projek SDG ESG Sektor Mineral Negara ini telah disampaikan oleh En. Salehuddin bin Mohamad selaku Ketua Projek, selain pasukan profesional ESG diketuai Ts. Raja Shazrin Shah bin Raja Ehsan Shah daripada Galaxy Tech Solutions (KL) Sdn. Bhd. turut diperkenalkan.
 
Majlis Peluncuran Projek SDG ESG Sektor Mineral Negara ini turut dihadiri oleh YBhg.Tuan Haji Kamaruddan bin Abdullah, Timbalan Ketua Pengarah (Operasi), YBhg. Dato’ Ir. Ahmad Zukni bin Ahmad Khalil, Pengarah Kanan Bahagian Perkhidmatan Teknikal, YBhg. Dato’ Nurul Huda bin Romli, Pengarah Cawangan Perkhidmatan Lombong dan Kuari, Timbalan-timbalan Pengarah (Lombong dan Kuari) daripada pejabat-pejabat JMG Negeri dan pegawai-pegawai kanan daripada Ibu Pejabat dan Bahagian Perkhidmatan Teknikal.
 
Mungkin imej 7 orang, Orang yang belajar dan teks
 
Mungkin imej 4 orang dan teks
 

ASEAN Economic Community iaitu Workshop on Developing The ASEAN Mining Vision (AMV)

ASEAN Economic Community iaitu Workshop on Developing The ASEAN Mining Vision (AMV)

ASEAN Economic Community iaitu Workshop on Developing The ASEAN Mining Vision (AMV)

Cawangan Ekonomi Mineral JMG Malaysia kerana sekali lagi dipilih menjadi tuan rumah bagi penganjuran program peringkat ASEAN di bawah struktur ASEAN Economic Community iaitu Workshop on Developing The ASEAN Mining Vision (AMV) di Seri Pacific Hotel Kuala Lumpur bermula 20hb Mei 2024 hingga 22hb Mei 2024. Bengkel ini bertujuan untuk mengkonseptualisasikan visi jangka panjang dan pelan tindakannya termasuk pelan penglibatan pihak berkepentingan dan mengenal pasti inisiatif untuk meningkatkan pelaburan dalam pembangunan mineral mampan di Negara Anggota ASEAN (AMS).
 
Program ini juga merupakan salah satu daripada aktiviti tahunan di bawah Working Group of Sustainable Mineral Development (WGSMD) ASOMM ASEAN yang diterajui oleh Encik Salehuddin Mohamad selaku Lead Person mewakili Malaysia.
Bengkel ini telah dirasmikan oleh YBrs. Tuan Haji Shamsul Shahril Badliza bin Mohd Noor, Setiausaha Bahagian Mineral dan Geosains, NRES dan telah berlangsung selama 3 hari bersama 30 orang peserta dari negara-negara ASEAN dan pakar-pakar daripada pelbagai negara seperti Afrika, Chile, dan Amerika Syarikat.
 
Upacara penutup bengkel telah disempurnakan oleh YBhg. Datuk P.Geol Hj. Zamri bin Ramli pada hari terakhir bengkel ini. JMG Malaysia merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak Sekretariat ASEAN dan UNESCAP atas kesudian memilih Malaysia secara amnya dan JMG sebagai penganjur bagi program berprestij ini.
 
Mungkin imej 12 orang dan teks yang berkata 'k WORKSHOP WORKSHOPONDEVELOPING ONDEVELOPING THE ASEAN THEASEAN INGVISION NNG VISION 0-22 M 2024 UMPU'
 
Mungkin imej 5 orang dan televisyen

SESI TAKLIMAT SISTEM MyGEMS KEPADA KAKITANGAN MAKMAL GEOKIMIA (KUANTAN)

SESI TAKLIMAT SISTEM MyGEMS KEPADA KAKITANGAN MAKMAL GEOKIMIA (KUANTAN)
SESI TAKLIMAT SISTEM MyGEMS KEPADA KAKITANGAN MAKMAL GEOKIMIA (KUANTAN)
 
Satu sesi taklimat tatacara penggunaan dan tugasan kepada seluruh warga JMG dalam aplikasi sistem MyGEMS. Taklimat disampaikan oleh pegawai-pegawai kanan Cawangan Pengurusan Maklumat JMG Malaysia yang terdiri daripada Dr. Mohamad Bin Abd Manap, En. Suhaimizi Bin Yusoff dan En. Mohd Anuar Bin Ishak.
 
Mungkin imej 7 orang, Orang yang belajar, meja, bilik berita dan teks
 
Mungkin imej 4 orang, dais dan teks
 

𝐌𝐀𝐉𝐋𝐈𝐒 𝐏𝐄𝐋𝐀𝐍𝐂𝐀𝐑𝐀𝐍 𝐒𝐈𝐒𝐓𝐄𝐌 𝐁𝐈𝐆 𝐃𝐀𝐓𝐀 𝐀𝐍𝐀𝐋𝐘𝐓𝐈𝐂𝐒

𝐌𝐀𝐉𝐋𝐈𝐒 𝐏𝐄𝐋𝐀𝐍𝐂𝐀𝐑𝐀𝐍 𝐒𝐈𝐒𝐓𝐄𝐌 𝐁𝐈𝐆 𝐃𝐀𝐓𝐀 𝐀𝐍𝐀𝐋𝐘𝐓𝐈𝐂𝐒
𝐌𝐀𝐉𝐋𝐈𝐒 𝐏𝐄𝐋𝐀𝐍𝐂𝐀𝐑𝐀𝐍 𝐒𝐈𝐒𝐓𝐄𝐌 𝐁𝐈𝐆 𝐃𝐀𝐓𝐀 𝐀𝐍𝐀𝐋𝐘𝐓𝐈𝐂𝐒 𝐍𝐑𝐄𝐒 | 𝟗 𝐌𝐄𝐈 𝟐𝟎𝟐𝟒
 
YBhg. Datuk Dr. Ching Thoo a/l Kim, Ketua Setiausaha Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam (NRES) telah merasmikan Majlis Pelancaran Sistem Big Data Analytics Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam (BDA NRES) bagi kes bisnes Pengurusan Bersepadu Bencana Geologi Tanah Runtuh Negara atau akronimnya GeoSlide hari ini.
Majlis berlangsung di Conference Hall 1, PICC dengan bertemakan "Unlock the Power of Data with GeoSlide's Analytics Solutions" dan telah dihadiri oleh 130 orang peserta.
 
Program pengurusan perubahan BDA NRES ini adalah sebagai sebuah program kesedaran dan kecaknaan mengenai pembangunan sistem BDA NRES bagi kes bisnes GeoSlide. Selain itu, program ini sebagai platform libat urus bersama agensi responder, jabatan Kerajaan, universiti dan NGO, dan seterusnya memberikan pengiktirafan dan penghargaan kepada Agensi Pembekal Data dalam pembangunan data analitik GeoSlide serta memperkukuhkan sinergi antara semua pihak berkepentingan (stakeholders) yang terlibat dalam pengurusan dan koordinasi bencana.
 
Turut hadir, Ketua Pengarah Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia (JMG), YBhg. Datuk P.Geol Zamri bin Ramli FIGM dan Setiausaha Bahagian Kanan (Pengurusan) Tuan Hj. Mohd Azman bin Hj. Mohd Ariffin.
 
Mungkin imej 4 orang, dais dan teks
 
Mungkin imej 6 orang, kain batik cetak, dais dan teks yang berkata 'MATANMINERALD ENG ENG ΕΜΑΓΑ EMAR NE ED NNSES SE'
 
Mungkin imej 5 orang, dais dan teks