Siri VIII: Program “Expert Deployment Mechanism for Trade and Development (EDM): Sesi Libat Urus Bersama Institusi Pengajian Tinggi dan Pusat Kajian Kelestarian Global, Universiti Sains Malaysia. [08/08]

Siri VIII: Program “Expert Deployment Mechanism for Trade and Development (EDM): Sesi Libat Urus Bersama Institusi Pengajian Tinggi dan Pusat Kajian Kelestarian Global, Universiti Sains Malaysia. [08/08]

Siri VIII: Program “Expert Deployment Mechanism for Trade and Development (EDM): Sesi Libat Urus Bersama Institusi Pengajian Tinggi dan Pusat Kajian Kelestarian Global, Universiti Sains Malaysia. [08/08]

Penglibatan ahli akademik dan penyelidik dalam sesi libat urus kali ini adalah salah satu agenda kemampanan negara bagi industri mineral bagi membincangkan kesiapsiagaan negara dalam memastikan memastikan rantaian industri mineral ini menggarap amalan kemampanan yang terbaik serta sumbangan dan peranan dalam penyelidikan memacu hala tuju pembangunan mineral negara.

Titik mula sesi ini dihadiri oleh ahli akademik dan penyelidik daripada Pusat Pengajian kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral, Universiti Sains Malaysia, Profesor Madya Ir. Dr. Syed Fuad Saiyid Hashim dan Timbalan Pengarah Pusat Kajian Kelestarian Global (CGSS) Universiti Sains Malaysia, Dr. Noor Adelyna Mohammed Akib. Sesi ini turut dihadiri oleh Unit Tekno Ekonomi dan Unit Lombong Kuari Ibu Pejabat JMG dan wakil daripada Bahagian Mineral dan Geosains, NRES.

Siri VII: Program “Expert Deployment Mechanism for Trade and Development (EDM): Sesi Libat Urus Bersama Kementerian Ekonomi [07/08]

Siri VII: Program “Expert Deployment Mechanism for Trade and Development (EDM): Sesi Libat Urus Bersama Kementerian Ekonomi [07/08]

Siri VII: Program “Expert Deployment Mechanism for Trade and Development (EDM): Sesi Libat Urus Bersama Kementerian Ekonomi [07/08]

Satu sesi libat urus bersama pihak Kementerian Ekonomi telah diadakan pada 19 Januari 2024 yang dihadiri oleh pegawai-pegawai kanan daripada Bahagian Ekonomi Alam Sekitar dan Sumber Asli diwakili oleh Pn Salina binti Muhamad Sali Luddin, En. Sobri bin Mohd Mansori, Puan Lee Chin Chin dan Puan Siti Nor Aishah binti Shaikh Abdul Hamid. Turut hadir bersama pegawai-pegawai daripada Unit Tekno Ekonomi dan Unit Lombong Kuari Ibu Pejabat JMG serta wakil dari Bahagian Mineral dan Geosains, NRES.

Industri pembangunan mineral di peringkat huluan dan industri pembuatan berasaskan mineral di peringkat hiliran merupakan salah satu penyumbang terpenting dalam rantaian ekonomi mineral negara. Oleh itu, perancangan hala tuju industri yang dirancang ini akan selari dengan perancangan pembangunan sosioekonomi negara termasuk memfokuskan kepada agenda kemampanan negara.

MAJLIS PEMASYHURAN LIPIS SEBAGAI GEOPARK KEBANGSAAN YANG DISEMPURNAKAN OLEH KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA SERI PADUKA BAGINDA YANG DI-PERTUAN AGONG AL-SULTAN ABDULLAH RI'AYATUDDIN AL-MUSTAFA BILLAH SHAH IBNI AL-MARHUM SULTAN HAJI AHMAD SHAH AL-MUSTA'IN BIL

MAJLIS PEMASYHURAN LIPIS SEBAGAI GEOPARK KEBANGSAAN YANG DISEMPURNAKAN OLEH KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA SERI PADUKA BAGINDA YANG DI-PERTUAN AGONG AL-SULTAN ABDULLAH RI'AYATUDDIN AL-MUSTAFA BILLAH SHAH IBNI AL-MARHUM SULTAN HAJI AHMAD SHAH AL-MUSTA'IN BIL
MAJLIS PEMASYHURAN LIPIS
SEBAGAI GEOPARK KEBANGSAAN YANG DISEMPURNAKAN OLEH KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA SERI PADUKA BAGINDA YANG DI-PERTUAN AGONG AL-SULTAN ABDULLAH RI'AYATUDDIN AL-MUSTAFA BILLAH SHAH IBNI AL-MARHUM SULTAN HAJI AHMAD SHAH AL-MUSTA'IN BILLAH
 
⏰ 18 Januari 2024
📍 Tree Top Walk Taman Negara,
Sungai Relau, Lipis, Pahang
 
KDYMM Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong telah berkenan berangkat menyempurnakan Majlis Pemasyhuran Lipis Sebagai Geopark Kebangsaan.
 
Turut hadir di majlis ini ialah YB. Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Dato’ Sri Huang Tiong Sii; YBhg. Datuk P.Geol. Zamri Ramli, Ketua Pengarah JMG; YB. Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang, Dato’ Sri Haji Zulkifli Haji Yaacob, para ahli akademik, wakil-wakil dari Geopark-geopark Kebangsaan, para pembesar peringkat persekutuan dan negeri, wakil NGO, wakil masyarakat dan ramai lagi.
 
Dalam majlis berkenaan, Seri Paduka Baginda berkenan mengunjungi reruai pameran beberapa jabatan dan NGO termasuk reruai JMG. Seri Paduka Baginda telah menunjukkan minat terhadap penerangan sampel batuan yang dipamerkan serta penerangan ringkas berkaitan geologi am oleh Ketua Pengarah JMG.
 
Sehingga kini, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, NRES (yang dahulunya NRECC dan KeTSA) telah memberikan pengiktirafan Geopark Kebangsaan kepada 11 buah geopark iaitu Jerai di Kedah, Kinta dan Lenggong di Perak, Kinabalu di Sabah, Labuan, Sarawak Delta di Sarawak, Gombak-Hulu Langat di Selangor, Stong di Kelantan, Kenyir di Terengganu, Perlis serta Lipis di Pahang.
 
Sehingga kini juga, dua (2) geopark yang telah mendapat pengiktirafan UNESCO Global Geopark (UGGp) adalah Langkawi dan Kinabalu.
 
Kawasan Lipis Geopark seluas 5,408 kilometer persegi merupakan Geopark Kebangsaan termuda dan terbesar di Malaysia buat masa ini.
 
JMG adalah merupakan antara agensi teknikal di peringkat persekutuan yang menjadi tunjang kepada perlaksanaan program Geopark Kebangsaan negara.

Siri VI: Program “Expert Deployment Mechanism for Trade and Development (EDM): Sesi Libat Urus Bersama Pegawai-pegawai Kanan Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia. [06/08]

Siri VI: Program “Expert Deployment Mechanism for Trade and Development (EDM): Sesi Libat Urus Bersama Pegawai-pegawai Kanan Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia. [06/08]

Siri VI: Program “Expert Deployment Mechanism for Trade and Development (EDM): Sesi Libat Urus Bersama Pegawai-pegawai Kanan Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia. [06/08]

Satu sesi libat urus telah diaturkan pada 18 Januari 2024 yang lalu melibatkan pegawai-pegawai kanan mineral JMG daripada seluruh Malaysia yang menjadi tunjang utama pembangunan industri mineral dan industri berasaskan mineral di negara ini. Sinergi ini dihadiri oleh pegawai-pegawai daripada Cawangan Ekonomi Mineral, Cawangan Penyelarasan Pelaksanaan Operasi, serta Timbalan-timbalan Pengarah (Lombong dan Kuari) daripada pejabat-pejabat JMG negeri seluruh Malaysia.
Sesi ini memfokuskan cabaran mengurus tadbir pembangunan mineral dan hala tuju dari perspektif dua negara iaitu Malaysia dan Kanada, serta perkongsian pengalaman semasa penglibatan pakar-pakar EDM-TA ini di peringkat antarabangsa. Sesi libat urus memperlihatkan ruang pandang dan maklum balas yang positif, lebih meluas dan konstruktif di antara kedua-dua pihak.