Siri V: Program “Expert Deployment Mechanism for Trade and Development (EDM): Sesi Libat Urus Bersama Chief Sustainability Officers (CSOs) dan Non-Governmental Organizations (NGOs) bagi Sektor Perlombongan, Pengkuarian dan Pemprosesan Mineral. [05/08].

Siri V: Program “Expert Deployment Mechanism for Trade and Development (EDM): Sesi Libat Urus Bersama Chief Sustainability Officers (CSOs) dan Non-Governmental Organizations (NGOs) bagi Sektor Perlombongan, Pengkuarian dan Pemprosesan Mineral. [05/08].

Siri V: Program “Expert Deployment Mechanism for Trade and Development (EDM): Sesi Libat Urus Bersama Chief Sustainability Officers (CSOs) dan Non-Governmental Organizations (NGOs) bagi Sektor Perlombongan, Pengkuarian dan Pemprosesan Mineral. [05/08].

Satu sesi libat urus yang diadakan pada 18 Januari 2024 antara JMG dan perunding Rideau Potomac Strategy Group (RPSG) daripada Kanada bersama badan bukan kerajaan (NGO) berkaitan kemampanan dan alam sekitar dalam membincangkan dan berkongsi pandangan serta pengalaman mengenai isu-isu alam sekitar dan biodiversiti, pembangunan dan penyertaan sumber manusia, tanggungjawab sosial dan korporat, serta pelbagai isu lain yang dihadapi oleh sektor ini.
Pandangan dan maklumbalas daripada pihak NGO yang diwakili oleh En. Raja Shazrin Shah bin Raja Ehsan Shah daripada Malaysian Association of Public Advocacy for Nature (MAPAN), Puan Hilary Kung daripada Sahabat Alam Malaysia dan En. Donovan Louis, En. Ng Sean Fong dan Cik Kristy Koh daripada Malaysian Nature Society (MNS) menjadi salah satu fokus penting yang diberikan perhatian selaras dengan Pelan Transformasi Industri Mineral Negara 2021 – 2030 (Pelan TIM 2021 – 2030) dan komitmen Malaysia mengenai Sustainable Development Goals dan lain-lain di peringkat antarabangsa. Semoga sesi-sesi libat urus seperti ini dapat diperluas dan diperhebat di masa akan datang.

Lawatan Rasmi Delegasi daripada Belanda

Lawatan Rasmi Delegasi daripada Belanda
JMG mengalu-alukan lawatan rasmi delegasi daripada Belanda yang diketuai oleh Pn. Saskia de Smidt, Timbalan Ketua Seksyen Ekonomi Kedutaan Belanda ke Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia yang dipengerusikan oleh En. Yusari bin Basiran, Pengarah Ekonomi Mineral. Pertemuan ini menandakan langkah positif menuju kerjasama yang erat antara dua negara dalam mencapai matlamat kelestarian dan kemajuan industri mineral di Malaysia.
 
Diharapkan lawatan ini menjadi titik permulaan untuk kerjasama yang berterusan, dengan fokus kepada peningkatan teknologi pengekstrakan/perlombongan, pengurusan sumber mineral, dan rehabilitasi. Sinergi antara kedua-dua pihak ini akan membuka pintu kepada pertukaran pengetahuan, teknologi dan kepakaran selain memberi impak positif kepada ekonomi, menjana peluang pekerjaan dan memperkukuh kedudukan Malaysia dalam arena global industri mineral.

Siri IV: Program “Expert Deployment Mechanism for Trade and Development (EDM): The Technical Assistance (TA) on Promoting Sustainable Mining Practices in Malaysia” - Sesi Libat Urus Bersama Malaysian Chamber of Mines (MCOM) dan Malaysian Quarry Associatio

Siri IV: Program “Expert Deployment Mechanism for Trade and Development (EDM): The Technical Assistance (TA) on Promoting Sustainable Mining Practices in Malaysia” - Sesi Libat Urus Bersama Malaysian Chamber of Mines (MCOM) dan Malaysian Quarry Associatio

Siri IV: Program “Expert Deployment Mechanism for Trade and Development (EDM): The Technical Assistance (TA) on Promoting Sustainable Mining Practices in Malaysia” - Sesi Libat Urus Bersama Malaysian Chamber of Mines (MCOM) dan Malaysian Quarry Association (MQA). [04/08].

Sesi libat urus yang diadakan pada 18 Januari 2024 ini telah dipengerusikan oleh YBhg. Dato’ Ir. Ahmad Zukni bin Ahmad Khalil, Pengarah Kanan, Bahagian Perkhidmatan Teknikal, JMG. Semasa sesi ini, pihak MCOM dan MQA masing-masing membentangkan perkembangan semasa dan inisiatif yang telah diadakan dalam membentuk persekitaran industri mineral yang mampan, selain perkongsian pandangan dan pengalaman di antara kedua-dua pihak.

Kunjungan Hormat Japan Water Forum kepada Ketua Pengarah JMG Malaysia

Kunjungan Hormat Japan Water Forum kepada Ketua Pengarah JMG Malaysia
Kunjungan Hormat Japan Water Forum kepada Ketua Pengarah JMG Malaysia
 
📍 Ibu Pejabat JMG, Putrajaya
⏰ 16 Januari 2024
 
YBhg. Datuk P.Geol. Zamri b. Ramli, Ketua Pengarah JMG telah menerima kunjungan hormat dari pihak Japan Water Forum (JWF) yang terdiri daripada pakar-pakar berkaitan air bawah tanah dan air permukaan.
 
Sebagai makluman JWF berfungsi sebagai agensi perhubungan Negara Jepun bagi pelbagai program kerjasama antara pihak berkepentingan air di Jepun dan di luar negara. Antara kerjasama yang dijalankan oleh JWF ialah kerjasama antara agensi-agensi di bawah PBB, organisasi antarabangsa, pihak kerajaan dan swasta di pelbagai negara, penyelidik dan NGO.
Dalam pertemuan ini, perbincangan teknikal telah dijalankan mengkhususkan potensi eksplorasi, penggunaan dan pengurusan sumber air bawah tanah di beberapa kawasan di Malaysia.
 
Perkongsian teknikal dan pertukaran pendapat seumpama ini pastinya akan memajukan lagi perkembangan air bawah tanah di negara ini.

Siri III: Program “Expert Deployment Mechanism for Trade and Development (EDM): The Technical Assistance (TA) on Promoting Sustainable Mining Practices in Malaysia” - Sesi Libat Urus Bersama Sekretariat Majlis Mineral Negara [03/08].

Siri III: Program “Expert Deployment Mechanism for Trade and Development (EDM): The Technical Assistance (TA) on Promoting Sustainable Mining Practices in Malaysia” - Sesi Libat Urus Bersama Sekretariat Majlis Mineral Negara [03/08].
Siri III: Program “Expert Deployment Mechanism for Trade and Development (EDM): The Technical Assistance (TA) on Promoting Sustainable Mining Practices in Malaysia” - Sesi Libat Urus Bersama Sekretariat Majlis Mineral Negara [03/08].
 
Satu sesi libat urus bersama pihak Sekretariat Majlis Mineral Negara telah diadakan pada 16 Januari 2024 yang terdiri daripada pegawai-pegawai kanan daripada Bahagian Mineral dan Geosains Malaysia, NRES yang memfokuskan kepada hala tuju pembangunan industri mineral negara secara mampan melalui Pelan Transformasi Industri Mineral Negara 2021 – 2030 (Pelan TIM 2021 – 2030) serta pembangunan suatu dasar baharu mengenai industri perlombongan, pengkuarian dan pemprosesan mineral di Malaysia bagi mengganti atau menambahbaik dasar semasa iaitu ‘Dasar Mineral Negara 2’