Siri II: Program “Expert Deployment Mechanism for Trade and Development (EDM): The Technical Assistance (TA) on Promoting Sustainable Mining Practices in Malaysia” : Sesi-sesi Libat Urus Bersama Pihak Berkuasa Negeri mengenai Mineral [02/08]

Siri II: Program “Expert Deployment Mechanism for Trade and Development (EDM): The Technical Assistance (TA) on Promoting Sustainable Mining Practices in Malaysia” : Sesi-sesi Libat Urus Bersama Pihak Berkuasa Negeri mengenai Mineral [02/08]
Siri II: Program “Expert Deployment Mechanism for Trade and Development (EDM): The Technical Assistance (TA) on Promoting Sustainable Mining Practices in Malaysia” : Sesi-sesi Libat Urus Bersama Pihak Berkuasa Negeri mengenai Mineral [02/08]
 
16 Januari 2024, Ibu Pejabat JMG – Satu sesi libat urus bersama pihak berkuasa negeri berkaitan mineral bagi mengadakan perbincangan dengan pihak perunding iaitu Rideau Potomac Strategy Group (RPSG). Sesi libat urus ini telah dihadiri oleh YBhg. Dato’ Mohamad Fariz bin Mohamad Hanip, Pengarah Tanah dan Galian Negeri Perak, En. Mohd Ridwan bin Abdul Razak dan En. Hamidun bin Ahmad sebagai wakil daripada Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Negeri Pahang, Pegawai-pegawai kanan daripada Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Negeri Kelantan (secara dalam talian) serta YBrs. Pn. Siti Aminah bt. Abdul Sarif, Pengarah JMG Pahang.
 
Pihak RPSG telah mendapatkan gambaran hala tuju pembangunan mineral bagi mengenalpasti pelbagai cabaran yang sedang dihadapi oleh Pihak Berkuasa Negeri dalam mengurus tadbir tenemen mineral di negeri masing-masing. Program dan sesi-sesi libat urus seperti ini juga turut dirancang untuk diperluaskan kepada pelbagai pihak berkepentingan mengenai mineral di peringkat negeri seluruh Malaysia.

Siri I: Program “Expert Deployment Mechanism for Trade and Development (EDM): The Technical Assistance (TA) on Promoting Sustainable Mining Practices in Malaysia” [01/08]

Siri I: Program “Expert Deployment Mechanism for Trade and Development (EDM): The Technical Assistance (TA) on Promoting Sustainable Mining Practices in Malaysia” [01/08]
Siri I: Program “Expert Deployment Mechanism for Trade and Development (EDM): The Technical Assistance (TA) on Promoting Sustainable Mining Practices in Malaysia” [01/08]
 
15 Januari 2024, Ibu Pejabat JMG - Satu mesyuarat yang dipengerusikan oleh Pengarah Cawangan Ekonomi Mineral telah diadakan bagi koordinasi dan penyelarasan program kerjasama di antara Kerajaan Malaysia dan Kerajaan Kanada melalui program “Expert Deployment Mechanism for Trade and Development (EDM): The Technical Assistance (TA) on Promoting Sustainable Mining Practices in Malaysia” yang akan dijalankan di antara bulan Januari sehingga bulan April tahun ini.
 
Sinergi ini yang diselaras oleh Unit Tekno Ekonomi selaku urusetia dan ahli jawatankuasa bertindak terhadap amalan kemampanan dalam sektor perlombongan, pengkuarian dan pemprosesan mineral di Malaysia dihadiri oleh pegawai-pegawai kanan daripada Bahagian Mineral dan Geosains, NRES. Perunding yang dilantik oleh Kerajaan Kanada iaitu En Eric T. Miller dari Rideau Potomac Strategy Group (RPSG) dan En. Mark A. Camilleri memperincikan perjalanan program yang akan diadakan, selain berkongsi pandangan dan pengalaman mengenai amalan kemampanan yang terbaik dalam sektor ini yang dilaksanakan di peringkat antarabangsa.

Kunjungan Hormat konsultan Rideau Potomac Strategy Group (RPSG), Kanada kepada Ketua Pengarah JMG Malaysia

Kunjungan Hormat konsultan Rideau Potomac Strategy Group (RPSG), Kanada kepada Ketua Pengarah JMG Malaysia
Kunjungan Hormat konsultan Rideau Potomac Strategy Group (RPSG), Kanada kepada Ketua Pengarah JMG Malaysia
 
📍 Ibu Pejabat JMG, Putrajaya
⏰ 15 Januari 2024
 
YBhg. Datuk Zamri b. Ramli, Ketua Pengarah JMG telah menerima kunjungan hormat dari pihak RPSG yang terdiri daripada En. Eric Miller, President Rideau Potomac Strategy Group dan En. Mark Camilleri, peguam dan pembuat undang-undang bagi sektor perlombongan di Kanada yang berpusat Brussels.
Perbincangan berkaitan ‘Promoting Sustainable Mining Practices in Malaysia’ telah dijalankan dengan santai di bilik Ketua Pengarah JMG.
Sebagai makluman, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam (NRES) melalui BMG dan JMG dengan kerjasama MITI dan Global Affair Canada (GAC) telah mengemukakan permohonan pada tahun 2022 kepada ‘Canadian Expert Deployment Mechanism’ (EDM) untuk program ‘Expert Deployment Mechanism for Trade and Development (EDM), The Technical Assistance (TA) to Promote Sustainable Mining Practices In Malaysia’ bagi sektor perlombongan.
Semoga hubungan antara kedua belah pihak ini akan membuahkan perkembangan yang sihat ke arah kemajuan sektor perlombongan di Malaysia.

Majlis Pelancaran Hari Gaya Hidup Hijau Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam (NRES)

Majlis Pelancaran Hari Gaya Hidup Hijau Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam (NRES)
Majlis Pelancaran Hari Gaya Hidup Hijau Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam (NRES)
 
📍 Kompleks F, NRES, Putrajaya
📆 12 Januari 2024
 
Pihak JMG yang diwakili oleh En Yusari b. Basiran, Pengarah Cawangan Ekonomi Mineral, juga menanggung kerja Timbalan Ketua Pengarah (Korporat dan Ekonomi Mineral) telah menghadiri majlis ini.
Antara acara yang dijalankan ialah sesi advokasi Amalan Gaya Hijau, Demonstrasi Pelupusan E-Waste, Say NO to Plastic Bag (#Reuse2Shop) serta Trash4Protection
Pada sesi lain ketua-ketua jabatan bersama YB Menteri NRES, pihak JMG juga telah mengambil peluang menyampaikan kepada YBM cenderamata iaitu labu sayong kristal hasil buatan Pusat Penyelidikan Mineral JMG, Laporan Tahunan JMG 2022 serta laporan-laporan berkaitan mineral yang baru diterbitkan oleh JMG iaitu:
1) Malaysian Minerals Yearbook (MYB) 2022
2) Directory of Mineral-Based Industries in Malaysia (MBI) 2022
3) Malaysian Mining and Sustainability Report (MMS) 2022
4) Industrial Mineral Production Statistics and Directory of Producers in Malaysia (IMP) 2022
5) Malaysian Mineral Trade Statistics (MINTRADE) 2022

Kunjungan dari Energy Commission of Sabah (ECoS) dan perbincangan berkaitan mineral dan geosains di Negeri Sabah

Kunjungan dari Energy Commission of Sabah (ECoS) dan perbincangan berkaitan mineral dan geosains di Negeri Sabah
Kunjungan dari Energy Commission of Sabah (ECoS) dan perbincangan berkaitan mineral dan geosains di Negeri Sabah
📍 Ibu Pejabat JMG
📆 11 Januari 2024
Pihak JMG telah memberikan taklimat berkaitan latarbelakang jabatan, sumber mineral dan data geosains serta penggunaan aplikasi MyGEMS yang dibangunkan oleh JMG bagi mendapatkan data mineral dan geosains oleh orang awam.
Suatu sesi taklimat juga telah diberikan oleh ECoS kepada JMG tentang latarbelakangnya serta perbincangan dula hala telah dijalankan.
Sebagai makluman, ECoS merupakan satu badan berkanun baru di bawah Kerajaan Negeri Sabah yang bertanggungjawab ke atas kuasa kawal selia sektor tenaga di Negeri Sabah, dan akan mengambil alih kuasa kawal selia bekalan elektrik di Sabah.
Semoga hubungan yang terjalin ini akan dimanfaatkan bagi pembangunan Negeri Sabah terutamanya dalam perkembangan tenaga boleh diperbaharui (renewable energy).