IQM Conference and Exhibition (CONEX) 2023

IQM Conference and Exhibition (CONEX) 2023

IQM CONEX 2023 telah dirasmikan oleh Tn Hj Kamaruddan Bin Abdullah, Timbalan Ketua Pengarah (Operasi) Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia sebagai wakil Y.Bhg Datuk Ketua Pengarah JMG pada 24 Oktober 2023.

Written by : azrul_aziz@jmg.gov.my