THE SEMINAR ON GEOLOGICAL COORPERATION FOR THE COUNTRIES ON THE MARITIME SILK ROAD

muka depan seminar China

Wuhan, China - Pada tanggal 17 hingga 21 Julai 2017, penulis bersama dengan pegawai dari JMG Ibu Pejabat iaitu Pn Siti Aminah Abdul Sarif (Ketua Delegasi) dan En Che Ibrahim Mat Saman telah berkesempatan mengunjungi Negara Tembok Besar China kerana mewakili JMG Malaysia dalam ‘The Seminar On Geological Coorperation For The Countries On The Maritime Silk Road’ di Wuhan, China.

Baca selanjutnya

PROJEK NBOS SUMBER BEKALAN AIR DI PULAU PEMANGGIL, MERSING

muka depan projek nbos

Mersing, 9 Julai 2017 - JMG Johor telah mengadakan projek usahasama atau NBOS dengan Jabatan Kesihatan Negeri Johor dan Badan Kawal Selia Air Negeri Johor (BAKAJ) dalam mendapatkan sumber bekalan air bersih kepada penduduk di Pulau Pemanggil, Mersing dari sumber air tanah.

Melalui NBOS ini, JMG bertanggungjawab dalam mencari dan membangunkan telaga air tanah dan Kesihatan pula menyediakan bekalan letrik dan sistem perpaipan, manakala pihak BAKAJ menyediakan tangki air.

Baca selanjutnya