BENGKEL TEKNOLOGI PENANAMAN POKOK VETIVER UNTUK KAWASAN BEKAS LOMBONG

BENGKEL TEKNOLOGI PENANAMAN POKOK VETIVER UNTUK KAWASAN BEKAS LOMBONG

Satu bengkel teknologi penanaman pokok vetiver untuk kawasan bekas lombong telah diadakan pada 10-11 Mac 2021 di Stesen Ujian Galian (SUGA), Malim Nawar Kampar. Bengkel ini melibatkan hampir 20 orang peserta yang terdiri daripada semua warga Cawangan Teknologi Pemulihan Lombong dan Kuari (CTPLK) serta wakil daripada setiap cawangan Pusat Penyelidikan Mineral. Antara objektif utama bengkel ini adalah untuk memberi pendedahan mengenai cara penanaman pokok vetiver ini sebelum ianya sesuai digunapakai bagi tujuan pemulihan lombong ataupun bekas lombong. Para peserta telah diberikan Latihan amali sepanjang 2 hari bengkel berlangsung dan telah berjaya menghasilkan 2000 polibag. 

Written by : ezulia