MESYUARAT JAWATANKUASA PENYEDIAAN DOKUMEN SEBUTHARGA DAN PENYEDIAAN PROJEK PENYELENGGARAN PEJABAT JMG SABAH TAHUN 2021

MESYUARAT JAWATANKUASA PENYEDIAAN DOKUMEN SEBUTHARGA DAN PENYEDIAAN PROJEK PENYELENGGARAN PEJABAT JMG SABAH TAHUN 2021

KUNDASANG (26 - 29 MAC 2021) : Satu pasukan jawatankuasa yang dilantik telah mengadakan mesyuarat pertama di Celyn Hotel, Kundasang bagi menyiapkan dokumen sebut harga projek selenggara pejabat tahun 2021.  Turut dijemput ke mesyuarat iaitu En. Webster Wong (Timbalan Pengarah Sumber Mineral, JMG Sabah) dan Dr. Frederick Francis Tating (Timbalan Pengarah Geosains, JMG Sabah).  Ahli Jawatankuasa yang dipilih adalah mewakili setiap unit dalam jabatan.

AJK diketuai oleh ChM. Dr. Morius Bantas (Timbalan Pengarah Makmal, JMG Sabah), akan merangka dan menyiapkan 2 buat dokumen sebut harga iaitu CIDB Gred G2 Kategori ‘B’ & ‘C’ iaitu Kerja-Kerja Penyelenggaraan Dan Pembaikan Pagar Keselamatan Pejabat Serta Kerja-Kerja Yang Berkaitan di Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia, Sabah yang dijangka siap dalam tempoh 4 bulan dan CIDB Gred G1 Kategori ‘B’& ‘ME’ bagi Kerja-Kerja Penyelenggaran Dan Pembaikan Pejabat Blok Api-Api Serta Kerja-Kerja Yang Berkaitan di Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia, Sabah yang dijangka siap dalam tempoh 3 bulan.  Namun, penyiapan kerja-kerja ini adalah tertakluk pada arahan dari masa ke semasa SOP PKP Covid19 Kerajaan Negeri Sabah.

Dengan adanya projek-projek selenggara dan naiktaraf seperti ini dapatlah menjamin keselamatan kawasan pejabat dengan lebih cekap disamping keselamatan dan kebajikan kakitangan warga JMG Sabah itu sendiri.

Written by : BESTY