PERAKUAN PELUPUSAN ASET ICT OLEH PEGAWAI ICT DARI MAMPU SABAH

PERAKUAN PELUPUSAN ASET ICT OLEH PEGAWAI ICT DARI MAMPU SABAH

KOTA KINABALU, SABAH (31 MAC 2021): RABU, Jawatankuasa Aset Alih JMG Sabah telah membuat perakuan pelupusan aset ICT pada hari ini. Perakuan pelupusan ini diselia oleh Penolong Pegawai Teknologi Maklumat, Puan Normi Adok. Turut serta memeriksa aset ICT JMG Sabah adalah Pegawai ICT sendiri Puan Lena.

Baca selanjutnya