PERHIMPUNAN BULAN JUN 2014 JMG MALAYSIA, PERAK

Perhimpunan Bulan Jun 2014 Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia, Perak (JMG Malaysia, Perak) telah diadakan pada 27 hb Jun 2014 jam 9.00 pagi bertempat di Dewan Granit, JMG Malaysia, Perak

 

Written by : khalis