Perhimpunan Bulanan Mac dan Majlis Perpisahan Tuan Haji Baharuddin Bin Wanik, TP(MK)

Perhimpunan Bulanan Bil. 3/2013 telah diadakan pada 22 Mac 2013 bertempat di Bilik Baiduri, Blok A, JMG Malaysia Sarawak telah dihadiri oleh seramai 117 orang kakitangan. Pengarah JMG Sarawak, Encik Alex Unya Ambun dalam perutusannya menyentuh beberapa perkara di antaranya; Ucapan ribuan terima kasih kepada Tuan Haji Baharuddin Bin Wanik Timbalan Pengarah (Perkhidmatan Makmal) atas sumbangan dan kerjasama diberikan sepanjang 8 tahun bertugas di JMG Malaysia Sarawak. Beliau bertugas di Pejabat ini sejak 15.12.2005 dan akan berpindah ke Bahagian Perkhidmatan Makmal (BPT) mulai 1.4.2013.

Baca selanjutnya

Lawatan Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar Dengan Menteri Pembangunan Brunei

 

18 Januari 2013 (Jumaat) - Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar, YB Dato' Sri Douglas Uggah Embas telah mengadakan satu lawatan kerja dengan Menteri Pembangunan Brunei Darussallam, YB Pehin Orang Kaya Indera Pahlawan Dato Seri Setia Awang Haji Suyoi bin Haji Osman dan delegasi ke tapak Projek Program Pencegahan Kebakaran dan Pengurusan Tanah Gambut Yang Sering Terbakar di Permyjaya, Miri, Sarawak.

Baca selanjutnya