sesi perbincangan jmgselwp bersama british geological survey (bgs) bagi projek geo 3d - kl bil. 1/2018

sesi perbincangan jmgselwp bersama british geological survey (bgs) bagi projek geo 3d - kl bil. 1/2018

Shah Alam, 21 Mac 2018 bertempat di JMGSWP. Sesi perbincangan berkenaan cadangan Projek GEO 3D-KL yang dirancang dengan kerjasama BGS telah diadakan susulan dari program lawatan tapak sekitar Negeri Selangor dan Kuala Lumpur dari 20 - 23 Februari 2018 yang lalu. Hasil dari lawatan tersebut pihak BGS telah mengemukakan pelan perancangan bagi JMGSWP untuk program selama 12 bulan kehadapan serta membincang mengenai hala tuju dan penglibatan bersama pihak-pihak yang berpotensi.

 

Written by : Daniel