PERKONGSIAN ILMU: CALIBRATION OF ANALYTICAL BALANCE

PERKONGSIAN ILMU: CALIBRATION OF ANALYTICAL BALANCE

Ipoh, 19 Januari 2024:   Telah di adakan Perkongsian Ilmu secara mingguan kepada pegawai dan kakitangan baru di Cawangan Perkhidmatan Makmal Bahagian Perkhidmatan Teknikal. Program bertujuan mendedahkan mereka kepada mereka aktiviti sebenar yang terdapat di makmal BPT.

Perkongsian ilmu pada minggu ini bertajuk Calibration of Analytical Balance yang telah disampaikan oleh Puan Mariham Yaacob. Beliau telah menjelaskan mengenai jenis-jenis alat penimbang, penggunaan serta kaedah kalibrasi alat-alat penimbang

Written by : zahar