Kursus Gemologi & Mineralogi

Kursus Gemologi & Mineralogi

Pada 11 Ogos 2018, PPM telah menghantar 2 orang wakil Pembantu Penyelidik bagi menghadiri kursus MGLS 101: Pengenalan kepada Gemologi dan Mineralogi. Pembantu-Pembantu Penyelidik tersebut adalah Encik Amirul Asyraaf bin Jailani dan Encik Azammuddin bin Ahmad Fauzi. Kursus ini telah dijalankan di Malayan Gemological Laboratory Services, Petaling Jaya Selangor. Pegawai daripada syarikat tersebut yang bertanggungjawab untuk memberi taklimat ialah Encik Mat Ruslin bin Maulud.

Kursus ini bertujuan untuk mempelajari dan mendalami ilmu Gemologi & Mineralogi khususnya berkaitan batu permata. Di samping itu, peserta kursus dapat meluaskan cabang pemahaman dan idea dalam menjalankan aktiviti R&D PPM secara am nya. Secara tidak langsung, mereka dapat mempelajari kaedah-kaedah pembentukan, explorasi dan klasifikasi permata dan merasai pengalaman menggunakan peralatan-peralatan canggih dan teknik-teknik gemologi secara ilmiah dan profesional.

Baca selanjutnya

Pembentangan Tamat Latihan Pelajar Latihan Industri USM

Pembentangan Tamat Latihan Pelajar Latihan Industri USM

Pada 17 Ogos 2018 yang lalu, sesi pembentangan tamat latihan oleh pelajar latihan industri telah diadakan. Kali ini, pelajar-pelajar yang terlibat adalah pelajar jurusan Sarjana Muda Kejuruteraan Sumber Mineral daripada Universiti Sains Malaysia (USM).

Seramai 4 orang pelajar USM telah menjalani latihan industri di sini selama 10 minggu, bermula pada 18 Jun 2018. Justeru, mereka diwajibkan mengadakan sesi pembentangan sebelum menamatkan latihan indusrti mereka di PPM. Para pelajar masing-masing telah ditentukan aktiviti kajian dan tugasan sepanjang mereka berada di sini.

Baca selanjutnya

Kampus PPM Bil.2 Tahun 2018

Kampus PPM Bil.2 Tahun 2018

Pada 29 Ogos 2018 yang lalu, PPM sekali lagi mengadakan Kampus PPM kali kedua pada tahun ini. Program tersebut diadakan di Dewan Seminar PPM dan dihadiri oleh En Aminudin Bin Mahmud, Timbalan Pengarah PPM, Ketua-ketua Cawangan, para Pegawai Penyelidik, Penolong Pegawai Penyelidik, Pembantu Penyelidik, serta beberapa lagi warga PPM.

Kampus PPM pada kali ini melibatkan 2 orang pembentang. Pembentang pertama ialah saudara Hilmi bin Abdullah, pelajar latihan industri daripada Universiti Malaysia Perlis (UniMAP). Beliau mengikuti kursus Sarjana Muda Kejuruteraan Rekabentuk Produk di UniMAP dan telah ditempatkan di Cawangan Teknologi Berasaskan Silika (CTBS) bagi program menjalani latihan industry. Manakala pembentang kedua ialah Tn. Hj. Abdullah Bin Hussin, Pegawai Penyelidik PPM daripada Cawangan Teknologi Pemulihan Lombong dan Kuari (CTPLK).

Baca selanjutnya

Kampus PPM Bil.1 Tahun 2018

Kampus PPM Bil.1 Tahun 2018

Pada 3 Ogos 2018 yang lalu, program Kampus PPM bil.1 tahun 2018 telah diadakan di Dewan Seminar PPM. Program ini melibatkan semua kakitangan PPM serta 2 orang pegawai penyelidik sebagai pembentang iaitu, Tn Hj. Md Muzayin Bin Alimon, Pengarah PPM, dan En. Anuar Bin Othman, pegawai penyelidik dari Cawangan Teknologi Berasaskan Batuan (CTBB).

Tujuan Kampus PPM diadakan adalah untuk perkongsian ilmu pengetahuan kepada semua warga PPM. Sesi pembentangan yang pertama disampaikan oleh En. Anuar Bin Othman dengan tajuk pembentangan beliau, Limestone and Goat Dung in Acid Drainage Treatment. Manakala sesi kedua diteruskan dengan pembentangan daripada Tn Hj. Md Muzayin Bin Alimon yang bertajuk Management Tools For Project Proposal.

Baca selanjutnya