INSPEKTORAT PEMATUHAN KESELAMATAN PERLINDUNGAN DI JMG JOHOR

INSPEKTORAT PEMATUHAN KESELAMATAN PERLINDUNGAN DI JMG JOHOR

Johor Bahru, 13 Ogos 2018 - JMG Johor telah menerima lawatan daripada  Pasukan Inspektorat, Unit Inspektorat Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan Malaysia Negeri Johor. Tujuan utamanya ialah untuk mengadakan inspektorat berkenaan pematuhan keselamatan perlindungan di JMG Johor.

Selain itu, ia juga membantu dalam meningkatkan tahap keselamatan dalam meningkatkan tahap keselamatan perlindungan dari aspek keselamatan fizikal, keselamatan dokumen, keselamatan peribadi dan keselamatan ICT serta memberi khidmat nasihat dan syor-syor berkaitan.

Sumbangan artikel : Encik Asrul Sani Abdullah

Written by : asrul