LAWATAN IPG

LAWATAN IPG

6 April 2022 (Rabu)

JMG Kelantan telah menerima sebuah lawatan daripada Institut Pendidikan Guru Kota Bharu,Kelantan dan lawatan tersebut dihadiri seramai 11 orang pelajar IPG.

Program dimulakan dengan taklimat dan ucapan alu-aluan oleh Tuan Timbalan Pengarah (SM),Encik Zaidi bin Daud. Sesi pembentangan pula disampaikan oleh Ketua Unit Pengurusan Maklumat iaitu Cik Ropidah binti Mat Zin. Pelajar-pelajar IPG dibawa melawat sekitar pejabat JMG Kelantan.