Lawatan Tapak Kajian Impak Projek Pembinaan & Menaiktaraf Infrastruktur Bagi Mencegah Kebakaran Tanah Gambut Yang Sering Terbakar Untuk Mengatasi Jerebu

Lawatan Tapak Kajian Impak Projek Pembinaan & Menaiktaraf Infrastruktur Bagi Mencegah Kebakaran Tanah Gambut Yang Sering Terbakar Untuk Mengatasi Jerebu

BEAUFORT, SABAH (15 - 16 Julai 2019) : Bagi memastikan keberkesanan pengawalan dan pencegahan kebakaaran tanah gambut, satu lawatan tapak telah dijalankan bersama antara agensi terlibat iaitu Jabatan Alam Sekitar (JAS), Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia, Sabah (JMG), Jabatan Perhutanan Sabah (JPS) dan Pakar Perunding yang dilantik, Global Environment Centre (GEC).

JMG Sabah diwakili oleh Puan Jenneth Cyril (Ketua Sub Unit Geosains/Ketua Pen. Pengarah C48) En. Mazrali bin Alway (Pen. Pengarah Kanan / Pegawai Geosains C44 ) dan En. Alvyn C. Mickey (Pegawai Geosains C44) sebagai wakil daripada Ibu Pejabat.

Dalam siri lawatan tapak tersebut, wakil daripada JMG telah memberikan taklimat semasa berada di lapangan dan pihak JPS serta pihak GEC menyampaikan taklimat di pejabat Klias Peat Swamp Field Centre.

 

Combine2

 

Combine2

Written by : ARIF