Implementasi inisiatif Environmental, Social and Governance atau ESG dalam industri mineral di Malaysia

Implementasi inisiatif Environmental, Social and Governance atau ESG dalam industri mineral di Malaysia
▪️Pihak JMG telah menyediakan kajian soal selidik mengenai “Implementasi inisiatif Environmental, Social and Governance atau ESG dalam industri mineral di Malaysia”.
▪️Kajian ini disasarkan kepada pelbagai pihak untuk mengenalpasti tahap penglibatan dan ketersediaan pemain-pemain industri mineral di Malaysia terhadap inisiatif ESG.
Klik pautan di bawah untuk menjawab kajian soal selidik 👇🏻

Written by : azrul_aziz@jmg.gov.my