KURSUS PEGAWAI KESELAMATAN JABATAN (PKJ) DAN PENOLONG PEGAWAI KESELAMATAN JABATAN (PPKJ)

KURSUS PEGAWAI KESELAMATAN JABATAN (PKJ) DAN PENOLONG PEGAWAI KESELAMATAN JABATAN (PPKJ)
KURSUS PEGAWAI KESELAMATAN JABATAN (PKJ)
📆 27-28 Februari 2023
📍 Bilik Mesyuarat Garnet, Ibu Pejabat JMG
 
Antara objektif penganjuran kursus ini adalah memastikan setiap pegawai dilantik memahami langkah-langkah serata peraturan Keselamatan Perlindungan serta pendedahan tentang tatacara serta pelaporan.
 
Bagi tujuan tersebut satu kursus telah diadakan untuk membantu pegawai yang telah dilantik dalam melaksanakan seperti Ketetapan di Para 16, Buku Arahan Keselamatan Kerajaan dan menambah kefahaman peserta dalam melaksanakan tanggungjawab  sebagai Penolong Pegawai/Pegawai Keselamatan Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia.

Written by : azrul_aziz@jmg.gov.my