Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT) JMG Bilangan 1 Tahun 2023

Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT) JMG Bilangan 1 Tahun 2023
Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT) JMG Bilangan 1 Tahun 2023 sedang berlangsung di Ibu Pejabat JMG Putrajaya.
Mesyuarat berkala ini merupakan sebuah platform pemantauan secara berkala bagi pengurusan pelaksanaan projek-projek ICT di JMG. Ia merupakan satu inisiatif bagi memastikan pengurusan projek-projek ICT dilaksanakan berdasarkan keperluan sebenar.
Mesyuarat ini turut menjadi landasan kepada JMG dalam mengamalkan perbelanjaan berhemah serta mematuhi peraturan-peraturan semasa yang berkaitan, selain memastikan penetapan arah tuju dan strategi pembangunan serta pelaksanaan ICT JMG ke arah pendigitalan dapat dilaksanakan secara efisen.
Mesyuarat dipengerusikan oleh YBrs. En. Zamri bin Ramli, Timbalan Ketua Pengarah (Operasi) JMG dan dihadiri Timbalan Ketua Pengarah (Korporat dan Ekonomi Mineral), Pengarah Kanan (Pusat Penyelidikan Mineral) dan pegawai-pegawai kanan JMG.

Written by : azrul_aziz@jmg.gov.my