Mesyuarat Pembukaan Pengauditan Terhadap Pembangunan Sistem Maklumat Geospatial Mineral dan Geosains Malaysia (MINGEOGIS)

Mesyuarat Pembukaan Pengauditan Terhadap Pembangunan Sistem Maklumat Geospatial Mineral dan Geosains Malaysia (MINGEOGIS)
Mesyuarat Pembukaan Pengauditan Terhadap Pembangunan Sistem Maklumat Geospatial Mineral dan Geosains Malaysia (MINGEOGIS) telah diadakan pada 27/2 bertempat di Ibu Pejabat JMG Putrajaya.
Tujuan pengauditan ini adalah untuk menilai sama ada projek yang dilaksanakan telah dirancang dan dilaksanakan secara ekonomi, cekap dan berkesan bagi mencapai objektif yang ditetapkan. Selain itu, pengauditan ini juga bertujuan membantu menambah baik pelaksanaan projek baharu melalui syor terhadap penemuan Audit yang dibangkitkan.
Mesyuarat dipengerusikan oleh Timbalan Ketua Pengarah Korporat dan Ekonomi Mineral, Tn Hj Kamaruddan bin Abdullah. Mesyuarat turut dihadiri Pengarah Cawangan Pengurusan Maklumat Ibu Pejabat JMG, Tn Hj Mohd Zulkiflee bin Che Soh, Ketua Unit Audit Dalam NRECC, En. Hazman bin Mohamed.
Sesi pengauditan ini bermula pada 27/2/2023 sehingga 16/3/2023.

Written by : azrul_aziz@jmg.gov.my