pelajar PhD dari USM - En Farshid Zamani

pelajar PhD dari USM - En Farshid Zamani

21-23 Jan 2014 - Seksyen Teknologi Pemprosesan Mineral, PPM telah menerima kehadiran  seorang pelajar PhD dari USM iaitu En Farshid Zamani yang menjalankan ujian analisis menggunakan Alat Zeta Potential bagi kajian projek beliau ke atas sampel magnetit dari Iran.

Written by : ezulia