PERHIMPUNAN BULAN FEBRUARI 2015 JMG MALAYSIA, PERAK

Perhimpunan Bulan Februari 2015 Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia, Perak (JMG Malaysia,
Perak) telah diadakan pada 24 hb Februari 2015 jam 9.00 pagi bertempat di Dewan Granit, JMG
Malaysia, Perak

 

Written by : khalis