PERHIMPUNAN BULAN MAC 2015 JMG MALAYSIA, PERAK

Perhimpunan Bulan Mac 2015 Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia, Perak (JMG Malaysia,
Perak) telah diadakan pada 26 hb Mac 2015 jam 9.00 pagi bertempat di Dewan Granit, JMG
Malaysia, Perak

Written by : khalis