UJIAN PEPERIKSAAN PEMBEDIL (AMALI) BIL. 1/2018

UJIAN PEPERIKSAAN PEMBEDIL (AMALI) BIL. 1/2018

ALOR SETAR, KEDAH:  Seramai 6 orang calon telah menduduki Ujian Peperiksaan Pembedil (Amali) Bil. 1/2018 yang berlangsung selama 3 hari bermula dari 30 Julai - 01 Ogos 2018. 3 orang pegawai dari JMG KPP dan 2 pegawai PDRM bertindak sebagai panel penilai bagi ujian tersebut.

Ujian bermula di pejabat JMG KPP di mana setiap calon diminta untuk memberi taklimat berkaitan rekabentuk peletupan yang akan digunakan ditapak peletupan. Seterusnya, pada hari kedua dan ketiga ujian dibuat di kuari BDB Infra di Pendang, Kedah. Setiap calon dikehendaki untuk mengisi sendiri setiap lubang letupan sehingga selesai. 

IMG 20180730 090818IMG 20180730 090818IMG 20180730 090818IMG 20180730 090818IMG 20180730 090818IMG 20180730 090818IMG 20180730 090818IMG 20180730 090818IMG 20180730 090818IMG 20180730 090818IMG 20180730 090818IMG 20180730 090818

Written by : Wan Bennyamin