SEMINAR ON QUARRY OPERATIONAL SAFETY & ENVIRONMENTAL CONTROL MEASURES

GEORGETOWN, PULAU PINANG: Satu seminar berkaitan kuari telah diadakan di Evergreen Laurel Hotel pada 28 Ogos 2018. Seminar tersebut dianjurkan oleh Penang Quarry Association  (PQA) dengan kerjasama Jabatan Mineral Dan Geosains Kedah/ Perlis/ Pulau Pinang dan Pejabat Tanah Dan Galian Pulau Pinang (PTG).

Seminar tersebut dihadiri oleh wakil-wakil kuari, pegawai-pegawai jabatan yang berkaitan dan orang perseorangan yang terlibat dalam industri pengkuarian. Tujuan utama seminar tersebut diadakan adalah untuk membincangkan tentang isu keselamatan operasi kuari dan persekitaran dan usaha bagaimana untuk mengawal dan mengurus sesebuah kuari agar tidak memganggu persekitaran.

IMG 20180828 084904IMG 20180828 084904IMG 20180828 084904IMG 20180828 084904IMG 20180828 084904IMG 20180828 084904IMG 20180828 084904IMG 20180828 084904IMG 20180828 084904IMG 20180828 084904IMG 20180828 084904IMG 20180828 084904IMG 20180828 084904IMG 20180828 084904IMG 20180828 084904IMG 20180828 084904

Written by : Wan Bennyamin