TEMU RAMAH BERSAMA WARTAWAN 'THE STAR'

TEMU RAMAH BERSAMA WARTAWAN 'THE STAR'

SHAH ALAM, JMGSWP, 06 September 2023 - Satu sesi temu ramah Pengarah Jabatan Mineral dan Geosains Selangor/Wilayah Persekutuan Encik Tuan Rusli Bin Tuan Mohamed bersama wartawan kanan 'The STAR' yang membawa tajuk 'In No Danger of Earthquake' telah diadakan bagi membincangkan faktor penyebab kejadian gempa bumi, Tsunami dan kesannya terhadap dunia khususnya Malaysia.

Written by : Daniel