MAJLIS PERHIMPUNAN BULANAN KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN KELESTARIAN ALAM (NRES) ANJURAN JMG

MAJLIS PERHIMPUNAN BULANAN KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN KELESTARIAN ALAM (NRES) ANJURAN JMG

PUTRAJAYA, 14 Mac 2024 - Sepasukan warga JMGSWP yang diketuai oleh Pengarah, Yang Berusaha Encik Tuan Rusli bin Tuan Mohamed telah menyertai Majlis Perhimpunan Bulanan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam (NRES) Bil. 3 Tahun 2024 yang dianjur dan dihoskan oleh Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia bertempat di Auditorium JAKIM, Kompleks Islam Putrajaya.

Written by : Daniel