Perkongsian Ilmu: Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994

Perkongsian Ilmu: Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994

Ipoh, 17 November 2023:   Telah di adakan Perkongsian Ilmu secara mingguan kepada pegawai dan kakitangan baru di Cawangan Perkhidmatan Makmal Bahagian Perkhidmatan Teknikal. Program bertujuan mendedahkan mereka kepada mereka aktiviti sebenar yang terdapat di makmal BPT. 

Baca selanjutnya