PERKONGSIAN ILMU: JENIS GEOMINERAL DAN TEKNIK ANALISIS

PERKONGSIAN ILMU:  JENIS GEOMINERAL DAN TEKNIK ANALISIS

Ipoh, 24 November 2023:  Telah di adakan sesi Perkongsian Ilmu secara mingguan kepada pegawai dan kakitangan baru di Cawangan Perkhidmatan Makmal Bahagian Perkhidmatan Teknikal. Program bertujuan mendedahkan mereka kepada mereka aktiviti sebenar yang terdapat di makmal BPT.
Perkongsian ilmu pada minggu ini bertajuk Jenis Geomineral Dan Teknik Analisis, yang telah disampaikan oleh En. Syarizan Ibrahim, Pegawai Geosains C44 Makmal Mineral Perindustrian.