BENGKEL PENGKOMERSIALAN HASIL R&D

BENGKEL PENGKOMERSIALAN HASIL R&D

7-8 September 2015, Bengkel Pengkomersialan Hasil R&D telah dirasmikan oleh Mantan Pengarah PPM, Tn Hj Shahar Effendi bin Abdullah Azizi. Bengkel Pengkomersialan mensasarkan objektif bagi memperkenalkan pathway untuk mengkomersialkan hasil R&D yang dihasilkan oleh para penyelidik-penyelidik di JMG secara amnya dan PPM secara khasnya. Bengkel ini telah diadakan dengan jayanya selama 2 hari di PPM. Bengkel yang diadakan selama dua hari ini telah dihadiri oleh 40 orang pegawai dari Ibu Pebajat JMG, JMG Negeri Perak dan juga PPM.

 

Written by : ezulia