Projek Kajian Pembangunan Manik Komposit

Projek Kajian Pembangunan Manik Komposit
Cawangan Teknologi Pemulihan Lombong dan Kuari, Pusat Penyelidikan Mineral (CTPLK, PPM) sedang menjalankan aktiviti projek Kajian Pembangunan Manik Komposit Sebagai Bahan Penjerap Bagi Rawatan di bawah Projek Pembangunan Inovasi Dan Pengkomersialan Produk Mineral Perindustrian Dan Sisa Industri, Rancangan Malaysia ke-12 (bagi tahun 2021 – 2025).
Kajian ini memberi fokus kepada kalsium karbonat termendak (precipitated calcium carbonate-PCC) untuk dihasilkan sebagai produk inovasi iaitu bahan penjerap bagi rawatan air.
Pengaplikasian manik komposit bagi kajian ini akan digunapakai bagi penjerapan logam berat mangan (Mn) daripada saliran lombong berasid di peringkat makmal. Untuk maklumat lanjut berkaitan kajian ini, sila hubungi:
Pegawai Bertanggungjawab: Norinsafrina binti Mustaffa Kamal (Pegawai Penyelidik)
E-mel: norin@jmg.gov.my