Lawatan Kerja JPPH Ke Pusat Penyelidikan Mineral

Lawatan Kerja JPPH Ke Pusat Penyelidikan Mineral
IPOH, 12 SEPTEMBER – Delegasi Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta (JPPH), Kementerian Kewangan Malaysia telah melakukan lawatan kerja ke Pusat Penyelidikan Mineral, Jabatan Mineral Dan Geosains Malaysia (PPM-JMG).
Lawatan ini bertujuan melihat secara fizikal harta intelek yang dibangunkan sekaligus menjalankan kerja-kerja pengumpulan data bagi penilaian harta intelek terlibat.
Delegasi seramai 16 orang ini diketuai oleh Puan Sr. Nadila binti Hamidi, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Perancangan Strategik dan Standard Amalan.
Pada sebelah pagi diadakan sesi pembentangan harta intelek yang berjaya disijilkan yang telah disampaikan oleh pegawai-pegawai penyelidik selaku pencipta bagi inovasi ini manakala penilaian fizikal di makmal-makmal telah dijalankan pada sebelah petang.
Sebanyak 8 harta intelek dinilai pada sesi kedua ini yang terdiri daripada 4 paten, 3 perbaharuan utiliti dan 1 hakcipta. Sesi penilaian pertama telah dibuat pada tahun 2021 melibatkan 9 harta intelek yang terdiri daripada 5 hak cipta, 2 paten, 1 perbaharuan utiliti dan 1 rekabentuk industri.
Harta-harta intelek ini perlu dibuat penilaian bagi maksud perakaunan akruan dan secara tak langsung bagi menentukan nilai aset tak ketara ini.