MESYUARAT PELAN INDUK CERUN NEGARA (PICN) – KUMPULAN KERJA 1 (WG1) PEMETAAN BAHAYA DAN RISIKO CERUN (PBRC) BIL.1/2024 DAN BENGKEL PELAN TINDAKAN WG1 BAGI PELANJUTAN PICN 2025-2030

MESYUARAT PELAN INDUK CERUN NEGARA (PICN) – KUMPULAN KERJA 1 (WG1) PEMETAAN BAHAYA DAN RISIKO CERUN (PBRC) BIL.1/2024 DAN BENGKEL PELAN TINDAKAN WG1 BAGI PELANJUTAN PICN 2025-2030

IPOH, 10 Julai 2024:  Mesyuarat Pelan Induk Cerun Negara (PICN) – Kumpulan Kerja 1 (WG1) Pemetaan Bahaya Dan Risiko Cerun (PBRC) Bil.1/2024 telah diadakan untuk membincangkan status dan kemajuan pelan tindakan yang digariskan di bawah kumpulan kerja ini serta isu-isu pelaksanaannya. Mesyuarat dipengerusikan oleh YBhg. Datuk Zamri Bin Ramli, Ketua Pengarah JMG. Dalam masa yang sama, Bengkel Pelan Tindakan WG1 bagi Pelanjutan PICN 2025-2030 turut dijalankan untuk merangka pelan tindakan sehingga 2030. Sesi ini melibatkan lebih dari 20 pegawai dari 11 agensi yang terlibat secara langsung dalam pengurusan bencana geologi tanah runtuh negara.

Lawatan Kerja ke Pusat Pembangunan Teknologi Sisa (WASTEC), Nuklear Malaysia

Lawatan Kerja ke Pusat Pembangunan Teknologi Sisa (WASTEC), Nuklear Malaysia

KAJANG, 4 Julai 2024:  Hari ini seramai 10 orang pegawai serta kakitangan Cawangan Perkhidmatan Makmal, Bahagian Perkhidmatan Teknikal telah mengadakan Lawatan Teknikal ke Pusat Pembangunan Sisa (WASTEC), Nuklear Malaysia, Kajang.

Lawatan bertujuan untuk mendapatkan pendedahan dan pengurusan sisa beradioaktif yang digunapakai, prosedur keselamatan dan pengendalian bahan radioaktif

Kursus 'CAPACITY BUILDING OF ENERGY RESOURCES GOVERNANCE INITIATIVE (ERGI)'

Kursus 'CAPACITY BUILDING OF ENERGY RESOURCES GOVERNANCE INITIATIVE (ERGI)'

NEVADA, 29 Jun 2024:  Kursus 'Capasity Building of Energy Resources Governance Initiative (ERGI) telah diadakan di ERGI Academy, University of Nevada, Reno, Nevada, Amerika Syarikat. Seramai enam peserta dari Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam (NRES) dan Jabatan Mineral Dan Geosains Malaysia telah dipilih untuk menghadiri kursus tersebut. Mereka adalah En. Yusari Basiran (selaku Ketua Delegasi) dan En. Salehuddin Mohamad dari ibu pejabat JMG, En. Muhammad Izani Abu Samah (NRES), En. Mahat Sibun (JMG Perak), En. Mohd Zahar Ibrahim (Bahagian Perkhidmatan Teknikal) dan En. Afiq Apandi Abdul Aziz (Pusat Penyelidikan Mineral).

Baca selanjutnya

AUDIT LUAR MS ISO/IEC 17025:2017

AUDIT LUAR MS ISO/IEC 17025:2017

KUANTAN, 2 Julai 2024: Makmal Geokimia Kuantan telah menerima kunjungan Pegawai-pegawai dari Jabatan Standard Malaysia bagi menjalankan Audit Luar (External Audit (surveillance)) MS ISO/IEC 17025:2017 untuk tahun 2024. Para Pegawai Audit ini terdiri daripada ChM. Nur Hidayah Binti Faridul Amini selaku Ketua Audit dan ChM. Dr. Linda Ng Yian Yian selaku Pegawai Audit Teknikal. Program Audit Luar (External Audit (Surveillance)) ini perlu dilaksanakan dalam tempoh dua tahun sekali dan ianya adalah salah satu element penting bagi pengekalan sijil akreaditasi MS ISO IEC 17025:2017.

KURSUS ISO 13528:2022 STATISTICAL METHODS FOR USE IN PROFICIENCY TESTING BY INTERLABORATORY COMPARISON (CAT04)

KURSUS ISO 13528:2022 STATISTICAL METHODS FOR USE IN PROFICIENCY TESTING BY INTERLABORATORY COMPARISON (CAT04)

SHAH ALAM, 23 Jun 2024:  Lima Pegawai Geosains Cawangan Perkhidmatan Makmal, BPT telah menghadiri KURSUS ISO 13528:2022 STATISTICAL METHODS FOR USE IN PROFICIENCY TESTING BY INTERLABORATORY COMPARISON (CAT04) bersama SIRIM Academy, bertempat di Hotel Concorde Shah Alam. Kursus bermula pada 23 Jun 2024 dan berakhir pada 24 Jun 2024. 

Baca selanjutnya