Perbincangan Projek Pengkomersialan R&D

Perbincangan Projek Pengkomersialan R&D

Perbincagan tersebut telah diadakan di Ibu Pejabat JMG pada 1 Mac 2018 antara pihak Merc Resources Sd. Bhd. dan pihak PPM. Turut sama ialah Dato Sri Amim Abdul Wahab, Penasihat FRIM Inc. yang dijemput khas oleh KP JMG.

Written by : razali