KURSUS PEMBANGUNAN KUMPULAN (TEAM BUILDING) BAGI KAKITANGAN JABATAN MINERAL DAN GEOSAINS MALAYSIA, NEGERI SEMBILAN DAN MELAKA

KURSUS PEMBANGUNAN KUMPULAN (TEAM BUILDING) BAGI KAKITANGAN JABATAN MINERAL DAN GEOSAINS MALAYSIA, NEGERI SEMBILAN DAN MELAKA

SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN, 21 Oktober 2021 - Kursus Pembangunan Kumpulan (Team Building) bagi Kakitangan Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia, Negeri Sembilan Dan Melaka telah diadakan pada 21 dan 22 November 2021 yang lalu di Hotel Seri Malaysia, Melaka. Pelbagai aktiviti telah dilakukan dan telah disertai oleh semua warga JMG NSM. Kursus Pembangunan Kumpulan (Team Building ini telah mencabar minda dan melihat cara berfikir dan menguji kesepakatan di dalam setiap kumpulan. Bagi menjayakan aktiviti ini, kesemua kakitangan telah dibahagikan kepada empat kumpulan bagi aktiviti pada hari pertama, manakala lapan kumpulan bagi menjayakan aktiviti pada hari kedua.

 

Baca selanjutnya

KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DAN PEMBAIKAN PEJABAT BLOK API-API SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI JABATAN MINERAL DAN GEOSAINS MALAYSIA, SABAH

KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DAN PEMBAIKAN PEJABAT BLOK API-API SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI JABATAN MINERAL DAN GEOSAINS MALAYSIA, SABAH

KOTA KINABALU (OKTOBER 2021) : JMG Sabah telah siap menjalankan kerja-kerja menyelenggara pendawaian dan menaiktaraf Makmal Min & Pet, Stor batuan serta ruang Muzium di Blok Api-Api, Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia, Sabah beserta kelengkapan dan lain-lain kemudahan untuk mewujudkan tempat kerja yang selamat serta mampu menampung kekurangan ruang pejabat yang sedia ada. Sebab-sebab diperlukan adalah kerana Bangunan Blok Api-Api yang telah dibina sejak tahun 1960-an ini semakin usang dan tidak lagi selesa untuk diduduki. Pada masa ini, Blok Api-Api menempatkan kakitangan dari Unit Geosains (Aktiviti Pemetaan), Muzium Geologi serta Makmal Mineralogi dan Petrografi.  Kerja-kerja ini telah mengambil masa selama 3 bulan dan telah siap pada penghujung bulan Oktober 2021 yang lalu. 

Diharap kerja-kerja seperti ini akan terus diberi perhatian terutama bangunan-bangunan cawangan JMG yang semakin uzur dan marbahaya kepada kakitangan itu sendiri.  Jabatan berterima kasih kepada jawatankuasa penyelenggaran yang telah dilantik dalam menyiapkan dokumen sebut harga dan memantau pelaksanaan projek tersebut sehingga siap sepenuhnya.